HISTORY
Cart 0 Items  
 

English | Français | Italiano | Ελληνικά | ايراني | Русский | 中国的 | اردو | हिन्दी | ਪੰਜਾਬੀ | Español | عربي | Magyar | deutsch | 日本語

Επίσημη Διαμαρτυρία κατά της Συνθήκης Προσχώρησης των Νησιών Χαβάη

Από την Lili`uokalani στην Ουάσιγκτον, Περιφέρεια της Columbia

17 Ιουνίου 1897

Εγώ, η Liliuokalani της Χαβάης, που ανακηρύχθηκα με τη θέληση του Θεού αναγκαία κληρονόμος την δεκάτη Απριλίου 1877 μ.Χ., και ελέω Θεού Βασίλισσα των Νησιών Χαβάη την δεκάτη εβδόμη Ιανουαρίου 1893 μ.Χ., διαμαρτύρομαι δια του παρόντος κατά της επικύρωσης μιας ορισμένης συνθήκης, η οποία, όπως έχω πληροφορηθεί, έχει υπογραφεί στην Ουάσιγκτον από τους κκ. Hatch, Thurston και Kinney, και η οποία φαίνεται να εκχωρεί τα εν λόγω Νησιά στην επικράτεια και κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Κηρύσσω την εν λόγω συνθήκη πράξη άδικη προς τον γηγενή και μερικώς γηγενή λαό της Χαβάης, παραβίαση των δικαιωμάτων των αρχόντων, κατά παράβαση διεθνών δικαιωμάτων σε βάρος του λαού μου όσο και σε βάρος φίλων εθνών με τα οποία έχουν συνάψει συνθήκες, διαιώνιση της απάτης με την οποία ανετράπη η συνταγματική κυβέρνηση, και τέλος, πράξη κατάφορης αδικίας σε βάρος μου.

Επειδή οι επίσημες διαμαρτυρίες στις οποίες προέβην την δεκάτη εβδόμη Ιανουαρίου 1893 στην λεγόμενη Προσωρινή Κυβέρνηση υπεγράφησαν από εμένα και παρελήφθησαν από την εν λόγω κυβέρνηση με τη διαβεβαίωση ότι η υπόθεση είχε παραπεμφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για διαιτησία.

Επειδή η εν λόγω διαμαρτυρία και οι κοινοποιήσεις μου, που ακολούθησαν αμέσως μετά, προς την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δηλώνουν ρητώς ότι παραχώρησα την εξουσία μου στις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να αποφύγω την αιματοχυσία και επειδή αναγνώρισα το μάταιο μιας σύγκρουσης με μια τόσο ισχυρή δύναμη.

Επειδή ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Υπουργός Εξωτερικών και ένας διπλωματικός απεσταλμένος τους ανέφεραν σε επίσημα έγγραφα ότι η κυβέρνησή μου εξαναγκάστηκε παρανόμως από τις διπλωματικές και ναυτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι κατά το χρόνο των ερευνών τους ήμουν συνταγματικός άρχοντας του λαού μου.

Επειδή ούτε η προαναφερθείσα αποστολή ούτε η κυβέρνηση που την αποστέλλει δεν έχουν λάβει ποτέ οποιαδήποτε σχετική εξουσία από τους επίσημους ψηφοφόρους της Χαβάης, αλλά επειδή οι εξουσίες που έχουν αναλάβει προέρχονται από την αποκαλούμενη επιτροπή δημόσιας ασφάλειας, που συστάθηκε περίπου την δεκάτη εβδόμη Ιανουαρίου 1893, επειδή η εν λόγω επιτροπή αποτελείτο κυρίως από άτομα που δήλωναν ότι ήταν αμερικανοί υπήκοοι και ούτε ένα μέλος της δεν ήταν υπήκοος της Χαβάης ή συμμετείχε με οποιοδήποτε τρόπο στην επίδειξη της ύπαρξής της.

Επειδή ο λαός μου, που αριθμεί περίπου σαράντα χιλιάδες, δεν έχει ερωτηθεί κατ’ ουδένα τρόπο από εκείνους, τρεις χιλιάδες στον αριθμό, που διεκδικούν το δικαίωμα κατάλυσης της ανεξαρτησίας της Χαβάης. Ο λαός μου αντιστοιχεί στα τέσσερα πέμπτα των νόμιμων ψηφοφόρων της Χαβάης και, εξαιρουμένων των εκπατρισθέντων για επαγγελματικούς λόγους, περίπου στο ίδιο ποσοστό κατοίκων.

Επειδή η εν λόγω συνθήκη αγνοεί, όχι μόνον τα πολιτικά δικαιώματα του λαού μου, αλλά, ακόμα περισσότερο, την κληρονομική περιουσία των αρχόντων του. Από τα 4.000.000 εκτάρια που αποτελούν την επικράτεια που η εν λόγω συνθήκη προσφέρει ως προσάρτημα, 1.000.000 ή 915.000 εκτάρια είχαν έως τότε αναγνωριστεί αποκλειστικά και μόνον ως ιδιωτική περιουσία του συνταγματικού μονάρχη, και υπόκεινται στον ίδιο έλεγχο που ισχύει για τα άλλα στοιχεία ιδιωτικής περιουσίας.

Επειδή η εν λόγω συνθήκη προτείνει την κατάσχεση της εν λόγω περιουσίας, η οποία ονομάζεται κατά κυριολεξία «γη του στέμματος», ενώ εκείνοι που έχουν δικαίωμα επί της περιουσίας αυτής δεν εισπράττουν οποιαδήποτε αποζημίωση για την περιουσία και ο τίτλος ιδιοκτησίας τους ήταν πάντα αδιαμφισβήτητος και ο οποίος είναι νομίμως στο όνομά μου επί του παρόντος.

Επειδή η εν λόγω συνθήκη αγνοεί, όχι μόνον όλες τις δηλώσεις αιώνιας φιλίας και καλής πίστης που έχουν συνομολογήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε προηγούμενες συνθήκες με τους ηγεμόνες που εκπροσωπούσαν τον λαό της Χαβάης, αλλά και όλες τις συνθήκες που έχουν συναφθεί μεταξύ αυτών των ηγεμόνων και άλλων φιλικών δυνάμεων, και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Επειδή, συνάπτοντας συνθήκη με τα μέρη που διεκδικούν επί του παρόντος το δικαίωμα να παραχωρούν την εν λόγω επικράτεια της Χαβάης, η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών λαμβάνει την εν λόγω επικράτεια από τα χέρια εκείνων, για τους οποίους οι ίδιοι οι δικαστές των Ηνωμένων Πολιτειών (που εκλέχθηκαν νόμιμα από το λαό των Ηνωμένων Πολιτειών και εξέτιαν τη θητεία τους το 1893) απεφάνθησαν ότι παρανόμως είχαν την εξουσία και διοικούσαν συνταγματικά τη Χαβάη.

Για τους λόγους αυτούς, εγώ η Liliuokalani της Χαβάης, καλώ δια του παρόντος τον Πρόεδρο του εν λόγω έθνους, στον οποίο αποκλειστικά παρέδωσα την περιουσία και την εξουσία μου, να αποσύρει την εν λόγω συνθήκη (εκχώρησης των εν λόγω νησιών) από περαιτέρω εξέταση. Ζητώ από την αξιότιμη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών να μην επικυρώσει την εν λόγω συνθήκη και παρακαλώ θερμά τον λαό αυτού του μεγάλου και καλού έθνους, από τον οποίο οι πρόγονοί μου έμαθαν τη χριστιανική θρησκεία, να περιορίσει τους αντιπροσώπους του σε πράξεις δικαιοσύνης και ισονομίας σύμφωνα με τις αρχές των πατέρων του και αφιερώνω τον αγώνα μου στον παντοδύναμο κοσμοκράτορα και δίκαιο κριτή.

Συντάχθηκε στην Ουάσιγκτον, Περιφέρεια της Columbia, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την δεκάτη εβδόμη ημέρα του Ιουνίου του έτους χίλια οκτακόσια ενενήντα επτά.

Liliuokalani

Joseph Heleluhe }

Wokeki Heleluhe } Μάρτυρας κατά την Υπογραφή

Julius A. Palmer }

Translation into Greek by George Tenedios