HISTORY
Cart 0 Items  
 

English | Français | Italiano | Ελληνικά | ايراني | Русский | 中国的 | اردو | हिन्दी | ਪੰਜਾਬੀ | Español | عربي | Magyar | deutsch | 日本語

اعتراض رسمی به عهدنامه
ضمیمه سازی جزایر هاوایی

ارائه شده توسط لیلی اوکالانی (Lili`uokalani ) در واشنگتن دی سی

17 ژوئن 1897

اینجانب، لیلی اوکالانی از هاوایی، که در تاریخ دهم ماه آوریل 1877 بعد از میلاد، به عنایت خداوند به عنوان وارث بالافصل، و با توفیق الهی در هفدهم ماه ژانویه سال 1893 بعد از میلاد، ملکه جزایر هاوایی نامیده شده ام، بدینوسیله بر علیه تصویب عهدنامه ای که طبق اطلاعات دریافت شده، در واشنگتن، به وسیله آقایان هچ(Hatch)، تورستن (Thurston)، و کینی (Kinney) به امضاء رسیده است، وادعای واگذاری این جزایر به سرزمین و قلمرو ایالات متحده را دارد اعتراض می کنم. من این نوع عهدنامه را در قبال مردم بومی و نیمه بومی هاوایی نادرست می دانم، این تعرضی به حقوق رئسای حاکم ، تخطی از حقوق بین المللی، هم در قبال مردم من و همچنین در قبال کشورهای دوست که با آنها عهدنامه هایی به امضاء رسانده اند، مداومت در فساد که دولت قانونی به سبب آن منقرض شد، و بالاخره، اعمال بی عدالتی عمده در حق من است.

نظر به اینکه اعتراض های رسمی که توسط من در تاریخ هفدهم ژانویه سال 1893، به دولت به اصطلاح موقت به امضاء من رسیده بودند، و به وسیله دولت مذکور، با تضمین اینکه این امر برای داوری به ایالات متحده آمریکا ارسال می شود، دریافت شده بود.

نظر به اینکه بلافاصله بعد از آن، اعتراض و مکاتبات من با دولت ایالات متحده آمریکا صریحاً اعلام می کرد که من برای اجتناب از خونریزی، و به دلیل اینکه به پوچی جنگ در مقابل چنین قدرت عظیمی پی برده بودم، اختیارات خود را به نیروهای ایالات متحده واگذار کردم.

نظر به اینکه رئیس جمهور ایالات متحد آمریکا، وزیر امور خارجه و یک نماینده ماموریت دار از سوی آنها از طریق یک مدارک رسمی گزارش ارائه داده بودند که دولت من به صورت غیر قانونی توسط نیروهای دیپلماتیک و دریایی ایالات متحده آمریکا بزور وادار به اینکار شده بود؛ و اینکه من در تاریخ انجام این تحقیقات، مطابق قانون اساسی حاکم مردم خود بودم.

نظر به اینکه نه هئیت مذکور، و نه دولتی که او را اعزام داشته بود، از سوی رای دهندگان ثبت نام شده در هاوایی هیچگونه اختیاری بر این مبنا دریافت نکرده بود، اما قدرت فرضی او از به اصطلاح کمیته امنیت عموم منتج شده بود، در تاریخ یا حدود تاریخ هفدهم ژانویه 1893 تشکیل شد ، وهئیت مذکور اکثراً توسط کسانی که ادعای تابعیت آمریکا را داشتند ترکیب شده بود، و حتی یک فرد از هاوایی در آن عضویت نداشت، و یا به نوعی در تظاهراتی که به موجودیت آن انجامید شرکت نکرده بود.

نظر به اینکه مردم من، حدود چهل هزار نفر، به هیچ وجه توسط آن سه هزار نفر، که ادعای داشتن حق برای نابودی استقلال هاوایی را دارند، مشورت نشده بودند. مردم من چهار پنجم رای دهندگان قانونی واجد شرایط را در هاوایی تشکیل می دهند، منهای آنهایی که برای دلائل کاری، یا تقریباً همان نسبت ازساکنین که به آنجا منتقل شده اند.

نظر به اینکه عهدنامه مذکور نه تنها حقوق مدنی مردم ، بلکه حتی املاک ارثی رئسای آنها را نادیده می گیرد. از 4,000,000 ایکر زمین که عهدنامه مذکور قصد الحاق کردن آنرا دارد،1,000,000 یا 915,000 ایکر آن، که پیش از این به هیچ وجه به عنوان ملکی غیر از املاک خصوصی ملکه مشروطه شناخته نشده است، و درست مطابق سایراملاک خصوصی تابع کنترل می باشد.

نظر به اینکه به واسطه عهدنامه مذکور پیشنهاد شده است که املاک مذکور، که اصطلاحاً املاک سلطنتی نامیده می شوند توقیف شود، آنهایی که قانوناً چه الان و چه به صورت ارثی حق مالکیت آن را دارند، و بدون دریافت هیچ گونه غرامتی برای املاک، و مالکیتی که هیچگاه مورد اعتراض واقع نشده است ، و که تا این تاریخ از نظر قانونی به اسم من است.

نظر به اینکه عهدنامه مذکور نه تنها کلیه اظهارات دوستی ابدی و حسن نیتی که توسط ایالات متحده آمریکا، در عهدنامه های قبلی با پادشاهانی که نمایندگی مردم هاوایی را به عهده داشتند ابراز شده بود را نایدیده گرفته است، بلکه تمام عهدنامه هایی که توسط آن پادشاهان و سایر قدرتهای دوست به امضاء رسیده بود را نیزنادیده گرفته است، و از این رو در تخطی از قانون بین الملل قرار دارد.

نظر به اینکه با انعقاد عهدنامه با طرفی که اکنون مدعی داشتن حق واگذاری سرزمین مذبور هاوایی را دارد، دولت ایالات متحده آمریکا این سرزمین را از دست آنهایی که به گفته قضات خودش (که به صورت قانونی توسط مردم ایالات متحده آمریکا انتخاب شده، و در سال 1893 خدمت می کردند) به صورت متقلبانه در صدر حکومت قرار داشته و بر خلاف قانون اساسی در هاوایی حکمرانی می کردند دریافت کرده است.

بنابراین، اینجانب، لیلی اوکالانی از هاوایی، از رئیس جمهور آن کشور، که املاک و اختیارات خود را به او واگذار کرده ام، درخواست می کنم که عهد نامه مذکور را پس بگیرد (واگذاری جزایر مذکور). من از سنای محترم ایالات متحده آمریکا درخواست می کنم که تصویب چنین عهدنامه ای را نپذیرد، و از مردم این سرزمین عظیم و خوب، که اجداد من از آنها در مورد مذهب مسیحیت آموختند، التماس می کنم که نمایندگان خود را، طبق اصولی که پدران آنها به آن پایبند بودند در راه عدالت و انصاف نگهدارد، و من در برابر مشیت حاکم توانای هستی، همو که با عدل و انصاف داوری کند، تسلیم می شوم.

تهیه شده در ناحیه کلمبیا، ایالات متحده آمریکا، در تاریخ هفدهم ژوئن سال یک هزار و هشتصد و نودونه.لیلی اوکالانی (Liliuokalani)

ژوزف هللووJoseph Heleluhe }

گواه امضاء ووککی هللووWokeki Heleluhe }

جولیوس آ پالمرJulius A. Palmer }

ترجمه شده توسط: آرمینه جوهانس